Kuran Tahrif edilmedi mi gerçekten ?

      Tevbe suresinin 114.ayetindeki "iyyahu" sözcügünü, Hammad Ibn Zeberkan, "ebahu" diye okurdu. Sad suresinin 2. ayetindeki "izzettin sözcügünü de "girratin" okumaktaydi. Buradaki degisiklikler harf degisiklikleri. Birincisinde "ya""ba" ya, öbüründe de "ayin" harfi, "gayin" harfine dönüsmüs. Haydi bu tür harf degisikliklerini önemsemeyelim.
      Eldeki Kur'an'da görülen kimi sözcüklerin yerine, Abdullah Ibn Abbas, "müradiflerini", yani "es anlamli olanlari kullanirdi.       Enes Ibn Malik de Müezzemmil suresinin 6. Ayetindeki "akvamu" sözcügünün yerine, "asvabu" sözcügünü kullanmistir.       Ibn Ömer, Cum'a suresinin 10. Ayetindeki "fes'av" sözcügünün yerine, "femzü" sözcügünü; Ibn Abbas Karia suresinin 5. Ayetindeki "kel'ihni"yerine "k'essavfi"yi uygun görüp kullanirdi.        Yine Ibn Abbas "sayhaten vahideten"lerdeki "sayhaten" yerine, "zeyfeten"i yeglerdi.       Enes Ibn Malik, Insirah suresinin 2. Ayetindeki "vada'na" yerine,"halelna" diye okurdu. Buralarda görülen de yalnizca harf degisikligi degil kelime degisikligidir. Demek ki peygamberden bu yana bir harf bile degismemistir savi gerçek degildir.
       Kaynaklar, ayri ayri mushaflar üzerinde durur. Aktarilan örneklere göre, kimi mushaftakiler bugün elimizdeki "resmi kuran" dakileri tutmamaktadir.             Ayrica Ibn Ömer'in su sözü son derece ilginçtir:
     -Içinizden kimse, Kur'an'in tümünü elinde tutugunu söylemesin. Bunu diyen bilir mi Kur'an'in tümü ne kadardi, nasildi? Kesin olan o ki, Kur'an'in çogu yok olup gitmistir. (Bkz. Süyuti, el Itkan, 2/32)
      Kur'an'in birinci orijinali de, ikinci orijinali de yine müslümanlar eli ile yakilmistir. Kuskusuz gerçekleri örtmek için. Osman döneminde olusturulup çogaltildiktan sonra belirli merkezlere gönderilen nüshalarin orijinallerine de , dünyanin hiçbir yerinde raslanmamaktadir.

Yararlanilan Islami Kaynaklar: 1.Buhari E's-Sahih (Arapça); Kitabu'l Fedail- ül- Kuran
Menakibu'l Ensar, Sahihi Buhari Mustesari. Tecridi Sarih Tercümesi, 2.Dr. S. Suphi E's-Salih
(Islam dünyasinda son yüzyilin ileri gelen ve birçok eserleri olan arastirmaci) Mebahis fi
Ulum-il Kuran, 3.Celalettin Suyuti (Kuran yorumcusu, Hadis uzmani olarak Islam dünyasinda
en güvenilir din bilirlrinden birisi): El itkan Fi Ulumi- l,Kuran, 4.Müslim E's-Sahih 5.Ebu Davud(Arapça),

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !