Kuran'a göre; Gök Yüzü Yedi (7) kat tır - Kökeni nedir?


 

   

         Bildiğimiz gibi kuran-ı kerim'de ve önceki semavi dinlerde göğün yedi kat olduğu açıkça belirtilmektedir.Dincilerin Kuran mucizesi olarak en çok bahsettikleri konulardan biridir bu.Ama ne yazıkki burdada yanılıyorlar, yedi kattır derken neyi kastediyor neden bahsediyor ve yedi rakamı nasıl ortaya çıkmıştır onu açıklıyorum size.

                     KURAN'DAKİ GÖK NEDİR? 
 
       Kuran'da bir çok ayette gök kelimesi geçer peki gök derken neyi kastetmek istiyor ilk önce bunu netleştirmemiz gerekiyor.
         Kuran'nın bahsettiği gök dünyanın üstünü kaplayan onu (dünya) örten koruyan sert bir tabakadır."Gök kubbe" sözüde ordan gelmektedir ve camilerinde buna uygun inşa edildiğinide unutmayalım.
         Göğün sadece dünyanın üstünü kaplayan bir tabaka olduğunu birde ayetlerden dinleyelim.

     Üstünüze yedi sağlam gök bina ettik.  (Nebe 12)
    
      Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlar ise oradaki, (Allah'ın varlığını gösteren) delillerden yüz çevirmektedirler    (enbiya 32)

        Allah gökleri görebileceğiniz direkler olmaksızın yarattı...  (lokman 10)(Tavanlar direklerle yada sutunlarla havada tutulur burdada açıkça bir tavan olarak bahsediyor)

          Allah, gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra Arş'a kurulan...(rad 2)

(Yine burdada açıkça bir tavan görevi olduğundan bahsediyor)
 
     Ve öyle bir tabakadırki tavandır ki bu, Allah gökyüzünü tutar ve yeryüzüne düşmesinden korur.
  
      ...İzni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye göğü O tutuyor...  (hac 65)

        Görüldüğü gibi bu gök dünyayı çevreleyen koruyan kısım olarak anlatılmaktadır.Yıldızlar ve diğer uzay cisimlerinede gökte der kuran çünkü onlarıda yerin (dünya) üstünde tavanında yani içinde olduğunu söyler.Dinciler Kuran'ın bu yedi kat gök ayetlerini kurtarmak için inanılmaz gayrete düşüyorlar,meğerse Kuran yedi kat gök derken,uzaydaki galaksilerden bahsediyormuş galaksimizin,galaksi grubumuzun,galaksilerin ortaklaşa merkez grubunun,kaçan yıldızların vs. katlarıymış.Kuran derki kim ayetlerimi yanlışa yorumluyor yada kendince değiştirmeye kalkıyorsa allaha ortak olmuş demektir oyuzden cehennem azabı görücektir der.Bu dincilerin çevirmediği ayet kalmadı bu gidişle :)

                               YEDİ RAKAMININ KAYNAĞI NEDİR ?

      Göğün yedi kattır söylemi islamdan semavi dinlerden'de önceye dayanır.Antik uygarlıklar göğün yedi kat olduğunu söylerler.Bazıları dokuz demiştir 13 demiştir 4 demiştir.Örneğin,
      Şamanizm'in ural-altay kaviminde gök katları genellikle yedidir.
     Dogonlar'da gök katları 14 tür,ve her katını kendilerince anlamlandırmışladır en üst katında da büyük nommo vardır ve dünyadaki bütün ruhların gözeticisidir aynı zamanda dünyayı idare eder yönetir.
       Azteklerde 13 gök katı vardır inanışlarında.
       Bu böyle uzatılabilir.Demekki tarihin evrimi sonucu dinler arasındaki etkileşim ve başkalaşım gerçekleşmiş islamiye'te kadar en mantıklısı uzanmıştır.Peki bu yedi rakamını nerden bulunmuş olabilir.Kuran'a inansaydım allah herşeyi bilir elbetteki onuda bilecektir derdim.Ama gerçekler hiçte böyle demiyor.Çünkü 7 rakamı çok basit bir gözlem sonucu bulunmuştur -yada daha bilimsel konuşayım- bulunma ihtimali olmuştur.Ve bu büyük ihtimal şudur.Gökyüzünün yedi kat olduğu gökkuşağına bakılarak fikir edinildiği antik uygarlıklardan gelme bir bilgi olmuştur.Çünkü gökkuşağı tam yedi renktir ve gök yüzünde belirir.Gökyüzünde belirmesi göğünde onunla orantılı katları olabileceği mantığını ortaya çıkarıyor.Ayrıca bir çok eski uygarlıklarda gökkuşağına mistik anlamlar yüklemiş örneğin,cennnet ve cehennem arasında köprü olduğu.batı kültründe umut ve şans olduğu,Sibiryada gökkuşağının güneşin dili olduğu vs inanışlar mevcuttur.Ama en önemlisi ise Tevrat ta yazan bir ayet beni bu düşüncemi kökleştirdi.Tevrat'ta ki dünyanın oluşumu ile ilgili ayetlerde Kuran'da olmayan bir açıklık var.Tevrat açıkça gün gün toplam 6 gün nasıl yaratıldığını anlatıyor.Yalnız bir tanesi beni yedi kat gök konusunda şaşırttı.İşte o ayet.

     "Tanrı dedi:'Suların ortasında bir kubbe olsun ve suları sulardan ayırsın' ve böyle oldu.Tanrı gök kubbesinin altında kalan suları üstünde kalan sulardan ayıran gökkuşağını yaptı ve kubbeyi gök diye adlandırdı.Bir akşam ve bir sabah oldu.ikinci gün."  (Aktaran,Maurice Bucaille,Tevrat,incil,Kuran-ı kerim ve bilim)

      Tevrat Birinci gün sadece yer var ama boş ve bulanıktır der ve ışığı yaratmıştır tanrı der.İkinci günde bir kubbe olsun diyor.Kubbe bir tane olucak ve tartışmasız bu gök kubbe,dolayısıyla dünya ile gökyüzünden bahsediyor,Arasına gökkuşağını yaptı derkende  gökkubbeyle yer arasındaki gök katlardan bahsediyor.

  Daha fazla söylemeye birşey almadı herhalde umarım okuyanlar sorularınızı yöneltirsiniz bende size cevap vermeye çalışırım..   teşekkürler..

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !